Välkommen till Calc Net!

Bygganalys ger årligen ut Bygganalys Lilla Prisbok, första utgåvan redan 1995, en prisbok som är en populärversion av vår databas och vår kalkylmetodik.

Denna i branschen välrenommerade och spridda produkt, som är avsedd att ge vägledning i tidiga skeden, t.ex. vid jämförelse mellan olika alternativ, finns nu även tillgänglig i digital form, Calc Net, via Internet.

Calc Net är en nyutvecklad och förädlad produkt, innehållsmässigt i princip lika den nuvarande tryckta produkten. Förutom ett teoriavsnitt, en prisbok innehållande prisinformation på á-prisnivå, tillhandahålls dessutom en kalkylfunktion som erbjuder möjligheten att skapa kostnadskalkyler i tidiga skeden av byggprocessen.

I den fortsatta projekteringen, t.ex. vid budgetering och underlag för investeringsbeslut, krävs mera detaljerad kostnadsinformation.


Användningen av Calc Net är tills vidare gratis!
Vad sägs om att kunna skapa kostnadsfria kalkyler?